Skip to content

Fostul Penitenciar/Penitentiary

Este locul în care, după cutremurul din 1940, grupul deținuților închisorii de la Doftana (județul Prahova) au fost mutați la Caransebeș, unde au participat și la lucrările de construire ale aeroportului militar.

La parterul închisorii, existau atelierele de croitorie, cizmărie, cioplitorie în piatră, strungărie, jucării, lustruit mobilă. Semnificativ pentru acest edificiu este că aici și-au efectuat o parte din pedepse viitori lideri comuniști, printre alții: Teohari Georgescu, Emil Bodnăraș, Iosif Chișinevschi, Miron Constantinescu, Vasile Vaida, Teodor Rudenko, Pantelei „Pantiușa” Bodnarenko, Petea (Piotr) Goncearuc sau Chivu Stoica, precum și viitorii conducători de stat Gheorghe Gheorghiu-Dej (în celula cu nr. 47) și Nicolae Ceaușescu (deținut la Caransebeș între februarie 1942 și august 1943).

În prezent, clădirea fostului penitenciar adăpostește Liceul Tehnologic „Trandafir Cocârlă”, cu un nume sugestiv, al fostului Prim Secretar al Comitetului Județean Caraș-Severin al PCR, ministru și ambasador din 1985.

Sursă: Florica Dobre (coord.) (2004), Membrii C.C. al P.C.R. 1945-1989. Dicționar, Editura Enciclopedică

After the Earthquake of 1940, the prisoners from Doftana (Prahova county) were moved to Caransebeș. They also helped to the building of the military airport. 

The building’ s groundfloor hosted sewing workshops, boot shop, stonecutters workshops, polishing wood and polishing furniture workshop and toys. An important fact is that in this Penitentiary were imprisoned Communist leaders, as Teohari Georgescu, Emil Bodnăraș, Iosif Chișinevschi, Miron Constantinescu, Vasile Vaida, Teodor Rudenko, Pantelei „Pantiușa” Bodnarenko, Petea (Piotr) Goncearuc sau Chivu Stoica, and the presidents Gheorghe Gheorghiu-Dej (prison cell number 47) and Nicolae Ceaușescu (imprisoned in Caransebeș between february 1942 and august 1943).

In present, the building hosts the Technological Highschool ”Trandafir Cocârlă”, named after the RCP ( Romanian Communist Party) Prime Secretary of Caraș-Severin County, minister and ambassador in 1985.

Loading

Primary Sidebar

Translate »